ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ