ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας