Ειδική οικονομική ενίσχυση παιδιών συναδέλφων που εισάγονται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής τους