Ειδική οικονομική ενίσχυση παιδιών συναδέλφων που εισάγονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους