ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ