ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ (Επιχειρησιακή Σύμβαση 2005 – 2006)