Εκδήλωση του Γραφείου Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.