ΕΚΔΗΛΩΣΗ Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ