ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.