Εκλογές Επιτροπών Αντιπροσώπων καταστημάτων Ε.Α.Κ. – 3 Ιουνίου -26 Ιουνίου 2015