'Ενα απόγευμα, ένα βιβλίο και ο συγγραφέας του!: Ελένη Τσαμαδού