'Ενα νέο πλαίσιο για το ρόλο του Τραπεζικού Συστήματος- Δημόσια Παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε.