ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛHΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1.4.2017