Ενημερωτική εκδήλωση Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τον καρκίνο του μαστού