Εντάξεις και αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες που διέπονται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας