Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαμαρτυρία της Ο.Τ.Ο.Ε.