Επίθεση εναντίον του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με εντολή του Τ. Αράπογλου