Επίσκεψη κλιμακίου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο κατάστημα Διστόμου