ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ