Επιστολή Ο.Τ.Ο.Ε. προς τον νέο Υπουργό Οικονομικών