Επιστολή-Παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. στους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών θεσμών και στο Δ.Ν.Τ. για την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας