Επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, για το ζήτημα των πρώην Συνεταιριστικών Τραπεζών