Επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. στην Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ. κ. Λ. Κατσέλη