Επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη με την οποία ζητά συνάντηση