Επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. στον Πρωθυπουργό, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στα Πολιτικά κόμματα