Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε.