Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τον Υποδιοικητή κ. Θ. Πανταλάκη