ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΤΟΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ