ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ