ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΜΑΡΦΙΝ»