Επιχειρησιακή Σύμβαση 2009 υπογράφηκε μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -Ε.Τ.Ε.