Επιχειρησιακή Σύμβαση 2012-2015 – Ατομικά δάνεια μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού