Η Διοίκηση αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.