Η επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. για το PSI και την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών