Η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της Εργατικής Νομοθεσίας είναι θέμα αρχής και συνδικαλιστικής ευθύνης