Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ; ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ