Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΙΦΝΙΑΣΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ