Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ