Η ΟΤΟΕ στο πλευρό των συναδέλφων για την προστασία της υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων