Η Ο.Τ.Ο.Ε. και το συνδικαλιστικό κίνημα στις τράπεζες στηρίζει ενεργά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Οι εργαζόμενοι των τραπεζών όλα τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης συνέβαλαν τα μέγιστα για την εξυγίανση, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος.

Έτσι σήμερα οι Τράπεζες είναι σε θέση να παίξουν ξανά τον ευρύτερο αναπτυξιακό, οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο, χρηματοδοτώντας την οικονομία και στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία.

Καλούμε τις Διοικήσεις των Τραπεζών να μετατρέψουν τα θετικά λόγια σε έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, μέσα από την υπογραφή ικανοποιητικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι λένε «όχι» στην εντατικοποίηση της εργασίας, την εργασιακή ανασφάλεια και το διαρκές κλείσιμο των τραπεζικών καταστημάτων.

Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, που θα προσφέρουν αξιοπρέπεια, ασφάλεια στην εργασία τους και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF