Η Ο.Τ.Ο.Ε. στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο