Η Ο.Τ.Ο.Ε. συμμετέχει στην 3ωρη παναττική στάση εργασίας που προκήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. και η ΑΔΕΔΥ στις 9/10/2012