Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ