Η προστασία των εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. από τη γρίπη των χοίρων