Η χορήγηση της άδειας αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων