Θέσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των καταστημάτων της Ε.Τ.Ε.