ΘΕΣΜΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.