Κάλεσμα για συντονισμό δράσης στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας