Καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου για 2η αστική συγκοινωνία