Καταγγελία από την Εμπορική Τράπεζα των Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε.